• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Góc chuyên môn

Triệu chứng hen phế quản
AvataCanLamSang1
Dựa theo thực tiễn tại Việt Nam, có thể phân chia triệu chứng của hen phế quản như sau: