• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

DA NANG HOSPITAL FOR LUNG DISEASES

Chi tiết

BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

DA NANG HOSPITAL FOR LUNG DESEASES

Chi tiết

BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

DA NANG HOSPITAL FOR LUNG DESEASES

Chi tiết

BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

DA NANG HOSPITAL FOR LUNG DESEASES

Chi tiết

Góc chuyên môn

Triệu chứng hen phế quản
AvataCanLamSang1
Dựa theo thực tiễn tại Việt Nam, có thể phân chia triệu chứng của hen phế quản như sau: