• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA KHÁM BỆNH

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

Bs. Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó trưởng khoa Nội III, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

 

Tập thể khoa 

 

Trong giờ khám bệnh nhân

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa khám bệnh  đảm bảo các điều kiện phòng chống lây lan mầm bệnh qua đường hô hấp tại khoa.

Khai thác kỹ tiền sử bệnh lao và bệnh phổi, các yếu tố dịch tễ gia đình và cộng đồng, kết hợp với các phương tiện chẩn đoán cận lâm sang thích hợp. Phát hiện người bệnh có trực khuẩn lao dương tính, người bệnh cấp cứu khẩn trương làm thủ tục cho vào viện. Khi phát hiện nhiều người trong cùng một khu vực mắc bệnh lao trong cùng một khu vực có tính chất dịch tễ phải báo cáo ngay cho lãnh đạo để thông báo theo quy định.

Hàng ngày thanh khử trùng các dụng cụ y tế thong thường, phương tiện vận chuyển bệnh nhân bằng các dung dịch sát khuẩn.