• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, GDPL 6 tháng đầu năm

02.10.2018 -

Thực hiện Công văn số 1060/SYT-TCCB ngày 16/5/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã thực hiện báo cáo như sau:

Tải báo cáo tại đây!