• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị đủ thời gian