• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG CỨNG ĐẶT STENT CỨU SỐNG BỆNH NHÂN BỊ SUY HÔ HẤP CẤP DO HẸP KHÍ QUẢN

16.11.2018 -

Bài viết nổi bật