• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Ung thư phổi giai đoạn cuối bệnh viện trả về bất ngờ được cứu sống nhờ uống thứ nước thần thánh này