• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Công đoàn bệnh viện

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

Trước năm 2006 đến tháng 8/2017

 

Đ/c Hoàng Công Dụng Nguyên Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

 

CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Từ tháng 9/2017 cho đến nay

 

 

Đ/c Bùi Thị Thu – Chủ tịch công đoàn bệnh viện


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY

 

1.    Bùi Thị Thu- Chủ tịch Công đoàn
2.    Phan Thị Thu Hoài- Phó chủ tịch Công đoàn
3.    Thái Thị Thanh Hường- uỷ viên, trưởng ban Nữ công
4.    Dương Thị Thanh Hà- Uỷ viên

•  Quá trình xây dựng và phát triển:
 Cho đến nay tổ chức Công đoàn bệnh viện đã có 95 đoàn viên, trong đó có 28 nam và 67 nữ, với 11 tổ Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đoàn gồm 4 đồng chí.
Trải qua hơn 10 năm phấn đấu cùng với sự phát triển và trưởng thành của Bệnh viện, tổ chức Công đoàn đã không ngừng phát triển và hoàn thiện cả về tổ chức lẫn chất lượng hoạt động.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên, Công đoàn Bệnh viện đã thường xuyên động viên cán bộ viên chức tham gia tích cực và có hiệu quả trong các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, tham gia tích cực các hoạt động: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước  nhớ nguồn”.
Tổ chức Công đoàn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cùng với chính quyền, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức lao động. Tích cực tham gia quản lý Bệnh viện, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.