• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG NĂM 2021

24.02.2021 -

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021