• :
 • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Bảng giá dịch vụ

 • Thông báo số 326/TB-BVP về việc triển khai áp giá và thanh toán chi phí KCB cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT Tải về
 • Thông báo số 355/TB-BVP về việc triển khai áp giá và thanh toán chi phí KCB cho các đối tượng thuộc phạm vi thanh toán của BHYT theo Thông tư 13/2019/TT-BYT Tải về
 • Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2019-2020 Tải về
 • Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng Tải về
 • Thông báo về giá dịch vụ khám chữa bệnh Tải về
 • Bảng giá thuốc năm 2018
 • GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG BHYT Tải về
 • Gía vật tư y tế Tải về
 • Gía thuốc Tải về
 • Gía dịch vụ kĩ thuật Tải về