• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Đoàn thanh niên bệnh viện

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 

 

Ban chấp hành ĐTN

 

 

Bí thư

 

 

Phó bí thư

 


•  Quá trình xây dựng và phát triển:
 Đoàn  thanh  niên  Bệnh  viện  thành  lâp  là  Chi  đoàn  cơ  sở  với  26 đoàn viên và Ban chấp hành gồm 5 đồng chí.
Chất lượng đoàn viên thanh niên ngày càng được nâng cao, nhiều đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng có trình độ đại học. Nhiều đồng chí cán  bộ đoàn tích cực tham gia vào các vị trí chủ chốt của đoàn cấp trên, của Hội  liên hiệp thanh niên, tham gia hội thầy thuốc trẻ và tích cực tham gia các chương trình hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Cho đến nay đoàn thanh niên đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về tổ chức lẫn  chất lượng hoạt động, luôn hoàn thành  xuất sắc  nhiệm  vụ .
 •  Thành tích đã đạt được:
 Dưới sự lãnh đạo, sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, của đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bệnh viện ngày càng phát triển, luôn phát  huy được  truyền thống tốt đẹp của đơn vị, tham gia tích cực và có hiệu quả trong các phong trào thi đua do Bệnh viện và đoàn cấp trên triển kh ai.