• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG BHYT

23.11.2018 -

GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG BHYT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-7-2018

Chi tiết tại đây

Bài viết nổi bật