• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hoạt động từ thiện đầu năm

10.01.2019 -

Những tấm lòng đã hỗ trợ cho bếp ăn tình thương BV Phổi Đà Nẵng trong tuần vừa qua.
- Ngày 1/1/2019 chị Nguyễn Thị Thanh Hà (Tp HCM) đã hỗ trợ 500.000 đ góp thêm để kinh phí cho bếp ăn nấu những suất ăn cho bệnh nhân nghèo;
- Ngày 4/1/ 2019 Hội TT Thủy Tiên đã hỗ trợ 70 suất cơm;
- Ngày 7/1/ 2019 Nhóm TT chị Vân đã hỗ trợ cho 11 bệnh nhân quá nghèo, mỗi bệnh nhân 500.000đ;
- Ngày 9/1/ 2019 gia đình Chị Ngô Phương đã hỗ trợ 72 suất cơm + sữa;
- Ngày 9/1/ 2019 gia đình anh Lê Sáu ở Tổ 39 - Hòa Khê- Thanh Khê đã hỗ trợ 2.000.000đ để bếp ăn tình thương tiếp tục nấu những suất ăn cho bệnh nhân nghèo trong thời gian tới.
Thay mặt cho bệnh nhân nghèo, Ban Công tác Xã hội Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xin tri ân những tấm lòng ấy của các Anh Chị!

 

 

 

 

 

(Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003101832246&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCuKw86pVwki37ZX6AP6oCBPplhtg6q6Fh3bwtuikPae7fjXTD3rzS3AFlzzTTewMxkcb3cpOdjN_a8&hc_ref=ARR9J2IUHR7Yu-biKnadzHsUKdwmG9qIqEfFh4KzFTYw2neKCnwEKL_33qsFSwiEwWU)

Bài viết nổi bật