• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hợp tác song phương Việt Nam - Pháp trong điều trị các bệnh lý phổi