• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI THAM GIA "BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ" GÓI THẦU THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI BV PHỔI NĂM 2024

01.04.2024 -

Kính mời: Các Qúy Công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu thẩm định giá gói Gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Phổi năm 2024. Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin báo giá thẩm định giá của dịch vụ (hướng dẫn chi tiết theo file đính kèm)

Thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo đăng Website bệnh viện.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ 53 Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0236.3767.626

Trân trọng kính mời./.

/uploads/images/files/255_GM_BVP_signed_signed-1.pdf