• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

13.10.2022 -

Ngày 25/5/2022 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022,

Chi tiết xem tại đây!