• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Việt Nam đã có đóng góp quan trọng tại Cuộc họp đầu tiên của LHQ về chấm dứt bệnh lao

16.11.2018 -

Bài viết nổi bật