• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

17.05.2023 -

Thực hiện Công văn số 2083/UBND-KT ngày 26/04/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chỉ thị số 11 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 24/04/2023 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Công văn số 59/PCTT ngày 28/04/2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm iếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, Bệnh viện Phổi xin tóm tắt một số nội dung chính về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 như sau:

 

- Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

 

- Mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

 

c) Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5/2023.

Chi tiết một số văn bản về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 như sau:

 

+ Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ nă 2023;

+ Thư Chủ tịch nước gửi đồng bào, chiến sỹ cả nước;

+ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Đề án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045";

+ Phương án số 1451/PA-SYT ngày 12/4/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa ngành y tế thành phố Đà Nẵng năm 2023.

 

+ Tài liệu về Tuần lễ Quốc gia chi tiết tại :

https://drive.google.com/drive/folders/1rIaQ6PQqIi7nDkiKJ9csE22r1Xx- 36PY?usp=sharing
 

 .....