• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch CCHC năm 2022 Bệnh viện Phổi

13.10.2022 -

Ngày 06/5/2022 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2022,

Chi tiết xem tại đây!