• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch CCHC năm 2024 Bệnh viện Phổi

05.03.2024 -

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2024

Chi tiết xem tại đây!