• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

02.10.2018 -

Thực hiện Kế hoạch số 2173/KH-SYT ngày 12/9/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018, Bệnh viện Phổi Đà nẵng đã xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 tại Bệnh viện.

Tải Kế hoạch tại đây!