• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

19.11.2019 -

Thực hiện Kế hoạch số 3369/KH-SYT ngày 14/11/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở y tế thành phố Đà Nẵng”, Ngày 19/11/2019 Bệnh viện Phổi  Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!