• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng, truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

22.12.2021 -