• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Bệnh viện Phổi

13.11.2019 -

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 28/01/2019 Bệnh viện Phổi đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Bệnh viện Phổi.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!