• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

13.11.2019 -

Để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bệnh viện Phổi đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!