• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023

23.05.2023 -

Thực hiện Kế hoạch số 2017/KH-BATGT ngày 11/5/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023 ngành y tế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023, chi tiết kế hoạch

xem tại đây!