• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 Bệnh viện Phổi Đà

23.05.2024 -

Ngày 03/4/2024, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 265/KH-BVP