• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

23.05.2024 -

Ngày 22/3/2024 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch 418/KH-TTKSBT