• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tổ chống Lao quận Hải Châu

17.11.2017 -

TỔ CHỐNG LAO QUẬN HẢI CHÂU

TỔ TRƯỞNG TỔ LAO - BS NGUYỄN THỊ TRÂM 

 

Tập thể tổ chống lao quận Hải Châu