• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tổ chống lao quận Sơn Trà

17.11.2017 -

TỔ CHỐNG LAO QUẬN SƠN TRÀ 

TỔ TRƯỞNG TỔ LAO - BS PHẠM THỊ LỆ HẰNG 

 

Bs. Phạm Thị Lệ Hằng - Tổ trưởng tổ chống lao quận Sơn Trà 

 

Tập thể tổ chống lao quận Sơn Trà