• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tổ chống lao quận Thanh Khê

17.11.2017 -

TỔ CHỐNG LAO QUẬN THANH KHÊ

TỔ TRƯỞNG TỔ CHỐNG LAO - BS TRƯƠNG THỊ PHI NGA 

 

Tập thể tổ chống lao quận Thanh Khê 

 

Các trạm y tế trên địa bàn quận Thanh Khê