• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tổ chống Lao quận Cẩm Lệ

17.11.2017 -

TỔ CHỐNG LAO QUẬN CẨM LỆ 

TỔ TRƯỞNG TỔ CHỐNG LAO - BS. VÕ VĂN TỴ 

 

Tập thể tổ chống lao quận Cẩm Lệ