• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA NỘI I

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Bs. Nguyễn Thanh Mai - Trưởng khoa Nội I

ĐD Võ Thị Thanh Thúy - Phụ trách điều dưỡng khoa Nội I

Chức năng, nhiệm vụ : 

Khoa Nội I là khoa lâm sàng có chức năng: 

  - Khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới, lao phổi.

  - Tổ chức làm việc và thường trực theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện. 

  - Đào tạo và nghiên cứu khoa học, tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khỏe. 

•  Những thành tích đã đạt được : 

 Trong hơn 10 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ viên chức khoa Nội I đã đoàn kết nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: 

 -  Khoa  đã  tiếp  nhận  cấp  cứu,  điều  trị  cho  hàng trăm  người  bệnh. Trong những  năm  qua,  khoa  Nội  I  đã  nhận được  rất  nhiều thư  góp  ý  khen ngợi của người bệnh và người nhà người bệnh. Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. 

 

Bs. Nguyễn Thanh Mai - Trưởng khoa Nội I

 

ĐD Võ Thị Thanh Thúy - Phụ trách điều dưỡng khoa Nội I

 

Tập thể khoa Nội I