• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA NỘI II

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Bs. Đặng Thanh Nguyên - Trưởng khoa Nội II

Điều dưởng trưởng khoa Nội II - Nguyễn Thị Loan 

Chức năng và nhiệm vụ của khoa: 

  - Khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân lao ngoài phổi.

  - Tổ chức làm việc và thường trực theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện. 

  - Đào tạo và nghiên cứu khoa học, tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Khoa được trang bị phương tiện hiện đại giúp chẩn đoán, điều trị và chăm sóc, phục vụ người bệnh: Hệ thống khí y tế trung tâm; máy hút dịch, máy hút áp lực thấp, máy khí dung, hệ thống hút liên tục, …

Thành tích đã đạt được :

- Kế thừa và phát huy truyền thống của bệnh viện, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban giám đốc Bệnh viện, tập thể cán bộ viên chức khoa Nội II đã luôn nỗ lực, phấn đấu. Tập thể khoa đã đoàn kết, gắn bó khắc phục mọi khó khăn xây dựng khoa trưởng thành về con người và nhận thức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng  phối  hợp,  hỗ trợ  đồng  nghiệp  khi  cần  thiết với mục  tiêu tất  cả  vì  sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

 

Bs. Đặng Thanh Nguyên - Trưởng khoa Nội II

 

Điều dưỡng trưởng khoa Nội II - Nguyễn Thị Loan

Tập thể Khoa Nội II