• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA NỘI III

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Bs. Phùng Đình Thạnh - Trưởng khoa Nội III - Phó Giám đốc BV

Bs. Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó trưởng khoa Nội III

ĐD Nguyễn Thị Thùy Trang - Điều dưỡng trưởng khoa Nội III

Chức năng nhiệm vụ:

 - Khoa Nội III là khoa lâm sàng có nhiệm vụ cấp cứu,điều trị và chăm sóc  tích  cực  mọi  người  bệnh  mắc  bệnh  phổi  nhiễm  trùng  và  các  bệnh  lý màng phổi. 

 - Tổ chức làm việc và thuờng trực theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện; 

 - Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn vàtuyên truyền giáo dục về bệnh phổi nhiễm trùng. 

•  Những thành tích đã đạt được: 

 Trong hơn 10 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, dưới sự lănh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên khoa nội V đã đoàn kết nỗ lực không ngừng, vượt qua khó  khăn, để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đã đạt được nhiều thành tựu xuấtsắc: 

 - Khoa đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm trùng  phổi  nặng,  bệnh  phổi  phế  quản  tắc  nghẽn  (hen  phế  quản,  COPD)  và các  bệnh  lý  màng  phổi  khác.

 - Các kỹ thuật, quy trình chuyên môn tiên tiến được thực hiện, chất lượng chuyên môn ngày được nâng cao. 

 - Công tác chăm sóc toàn diện người bệnh nặng thực hiện tốt

Bs. Phùng Đình Thạnh -Trưởng khoa Nội III

Điều dưỡng trưởng khoa Nội III - Nguyễn Thị Thùy Trang

Tập thể khoa Nội III