• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA NỘI IV

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Bs. Phùng Đình Thạnh - Trưởng khoa Nội IV -  Phó Gíam đốc BV 

Điều dưỡng trưởng khoa Nội IV -  ĐD Nguyễn Công Tuấn

Chức năng nhiệm vụ:

 - Khoa Nội III là khoa lâm sàng có nhiệm vụ điều trị và chăm sóc  tích  cực bệnh nhân lao kháng thuốc.

  - Tổ chức làm việc và thuờng trực theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện; 

 - Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về bệnh.

•  Những thành tích đã đạt được: 

 Trong hơn 10 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, dưới sự lănh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên khoa nội V đã đoàn kết nỗ lực không ngừng, vượt qua khó  khăn, để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đã đạt được nhiều thành tựu xuấtsắc: 

 - Các kỹ thuật, quy trình chuyên môn tiên tiến được thực hiện, chất lượng chuyên môn ngày được nâng cao. 

 - Công tác chăm sóc toàn diện người bệnh nặng thực hiện tốt

Bs. Phùng Đình Thạnh - Trưởng khoa Nội IV

 

Điều dưỡng trưởng khoa Nội IV - Nguyễn Công Tuấn

 

Tập thể khoa Nội IV

 

Khoa đang khám một bệnh nhân lao kháng thuốc