• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA XÉT NGHIỆM

 

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

CN Yên  - Trưởng khoa Xét nghiệm

KTV Nguyễn Hữu Huấn - KTV trưởng khoa xét nghiệm  

 

 

 

 

KTV Nguyễn Hữu Huấn - Kỹ Thuật viên trưởng khoa xét nghiệm

 

Bộ phận xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, giải phẫu bệnh, miễn dịch, sinh học phân tử, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị và truyền máu; Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh; Việc quản lí trang thiết bị theo đúng quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; Tham gia đào tào và đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học.

Một bệnh nhân đang được bác sĩ chọc dịch. 

 

 

Hoạt động của khoa 

 

Kỹ thuật viên đang thực hiện các xét nghiệm soi đờm