• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Mời chào giá để cung ứng sữa tươi tiệt trùng ít đường ,sữa chua có đường tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 06 tháng đầu năm 2024

12.04.2024 -

Kính gửi: Qúy công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu báo giá cung ứng sữa tươi tiệt trùng ít đường, sữa chua có đường tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 06 tháng đầu năm 2024.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá sữa tươi tiệt trùng ít đường, sữa chua có đường tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 06 tháng đầu năm 2024 theo số lượng, chủng loại, chất liệu và các yêu cầu như sau: (theo thư mời đính kèm)

Thời gian gửi thư chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thư mời chào giá đăng trên Website Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 53 Phước Lý - phường Hòa Minh - quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Trân trọng cảm ơn!

/uploads/images/files/309.pdf