• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

11.12.2019 -

Chi tiết tại đây

Bài viết nổi bật