• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Phổ biến Luật Công an nhân dân

13.11.2019 -

Để phổ biến, tuyên truyền về Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, Bệnh viện Phổi đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!