• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Quyết định số 478/QĐ-SYT về việt phê duyệt danh mục kĩ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Lao và Phổi thành phố Đà Nẵng

11.12.2019 -

chi tiết tại đây

Bài viết nổi bật