• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và xây dựng cơ sở y tế &quo

13.11.2019 -

Ngày 08/07/2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành Quyết định  thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và xây dựng cơ sở y tế "Xanh-sạch-đẹp" tại bệnh viện phổi ĐN.

Chi tiết Quyết định tại đây!