• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

23.02.2021 -

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021