• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo số 355/TB-BVP về việc triển khai áp giá và thanh toán chi phí KCB cho các đối tượng thuộc phạm vi thanh toán của BHYT theo Thông tư 13/2019/TT-BYT

11.12.2019 -

Chi tiết tại đây

 

Bài viết nổi bật