• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo Về việc thay đổi thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

12.03.2021 -

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo cho thí sinh thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021:

- 14h00 ngày 25 tháng 03 năm 2021: Thí sinh tập trung tại Bệnh viện Phổi để xem niêm yết danh sách, nghe phổ biến nội quy, quy chế thi... và các nội dung liên quan đến ngày thi

- 7h30 ngày 27/3/2021 đến 28/3/2021: Thí sinh có mặt để dự khai mạc và phỏng vấn