• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông tin chuyên ngành

56 24.02.2021

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG NĂM 2021

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021
...
13 23.02.2021

Thông báo Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021
...
tin-tuyen-dung-2021 14.01.2021

Xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021
...
hinh-anh-thong-bao-tuyen-dung_012646790 03.12.2020

Thông báo Tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Qúy IV năm 2020

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Thông báo Tuyển dụng Hợp đồng lao động Qúy IV năm 2020
...