• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC HẠNG MỤC NÂNG CẤP SỬA CHỮA CÔNG TÁC NHIỄM KHUẨN CÁC KHOA PHÒNG TRONG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT KIỂM SOÁT LẤY NHIỄM TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

30.10.2023 -

Kính gửi: Qúy Công ty

Ban Quản lý tiểu dự án Qũy toàn cầu Phòng chống lao thành phố Đà Nẵng gia đoạn 2021-2023 (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) đang có nhu cầu báo giá các hạng mục nâng cấp sửa chữa công tác nhiễm khuẩn các khoa phòng trong triển khai Hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất, kiểm soát lấy nhiễm tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ban Quản lý tiểu dự án Qũy toàn cầu Phòng chống lao thành phố Đà Nẵng gia đoạn 2021-2023 (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các công ty quan tâm gửi thông báo giá theo danh mục (file đính kèm)

Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 30/10/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/11/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng TCHC- BV Phổi Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3767626

Địa chỉ: Tổ 53 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Qúy Công ty.

/uploads/images/files/906.pdf