• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy quét PCR Eleva Splus – Model : CR-IR359 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

06.11.2023 -

Kính gửi: Qúy công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa máy quét PCR Eleva Splus – Model : CR-IR359 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phổi kính mời Qúy Công ty có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa máy quét PCR Eleva Splus – Model : CR-IR359 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. (theo phụ lục đính kèm)

Thời gian gửi thư chào giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thư mời chào giá đăng trên Website Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính ,Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 53 Phước Lý- Phường Hòa Minh- Quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng

Trân trọng cảm ơn!.

/uploads/images/files/929.pdf