• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2024

10.06.2024 -

Kính mời: Các công ty cung cấp dịch vụ.

Bệnh viện Phổi đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện. Mọi chi tiết tại phụ lục đính kèm thông báo. 

Trân trọng./

/uploads/images/files/497%20_%20dc.pdf