• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

03.04.2023 -

Kính gửi: Các công ty cung ứng

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phổi kính mời Qúy Công ty có khả năng cung ứng gửi báo giá các loại vật tư y tế bệnh viện có nhu cầu

(Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: 10 ngày kể từ ngày đăng trên website bệnh viện

Nơi nhận: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 53 Phước Lý- phường Hòa Minh- quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng

Trân trọng cảm ơn./.

/uploads/images/files/261.pdf