• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

04.11.2021 -

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm bổ sung găng tay khám bệnh. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung ứng găng tay khám bệnh tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện (File đính kèm)

Bài viết nổi bật